Covid -19

Om Coronaviruset för Dig som ska besöka oss.

För oss är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet högsta prioritet.

Vi följer således som vanligt Nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss nu kontinuerligt vad gäller utvecklingen och råden från Folkhälsomyndigheten om Coronaviruset.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer rekommenderar vi ombokning av tiden/tiderna om Du känner Dig sjuk eller tillhör någon riskgrupp.

Antingen slår Du oss en signal eller skickar ett mejl.

Inom tandvården har vi alltid arbetat utefter de strikta och omfattande nationella hygienregler som gäller för all tandvårdpersonal. Detta för att kunna behandla även sjuka patienter utan risk för sin egen hälsa. Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag.

Vi är tacksamma om Du i största möjliga mån undviker att ta med Dig sällskap vid Ditt besök om det inte är absolut nödvändigt.

När det gäller barn vill vi gärna att endast EN följeslagare följer med barnet.

Som del av en riskgrupp räknas om Du: är över 70 år gammal, har underliggande obehandlade sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes samt svårinställt högt blodtryck, har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar.

Alla våra medarbetare har blivit informerade och instruerade om den nuvarande situationen och om extra rutiner för att minimera smittspridning.

Vi har minimerat antalet leverantörer av varor och att de som måste besöka oss uppfyller våra riktlinjer.

Vi desinficerar regelbundet alla ytor och tar inte i hand, kramar varandra eller våra patienter.

I väntrummet förväntas Du sitta minst en meter ifrån ”grannen”.

Vi använder handskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd och visir som vanligt och följer kvalitetssäkrade riktlinjer gällande handhygien.

Alla instrument som används vid en behandling avlägsnas i ordinarie ordning från behandlingsrummen och rengörs i validerade diskdesinfektorer och autoklaver som steriliserar instrumenten.

Funktionskontroller utförs flera gånger per dag och alla ytor på hela praktiken desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel innehållande tensid.

Har Du frågor om Covid-19 kan du kontakta 113 13 eller läsa mer på följande sidor: 1177.se folkhalsomyndigheten.se krisinformation.se